CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHAI BÁO THUẾ DỰA TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN KT_ASC

Chào bạn!

Lời đầu tiên Chúng tôi đội ngũ nghiệp vụ chuyên khai báo thuế của công ty TNHH Chiến Lược Trực Tuyến gửi đến bạn lời chúc sức khỏe và thành đạt.
Chúng tôi hân hạnh mang đến cho bạn chương trình "hỗ trợ doanh nghiệp bạn khai báo thuế"Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng việc tiết kiệm các chi phí về thuế...

Trong thực tế, có rất ít những quyết định đề ra trong kinh doanh không xem xét đến sự ảnh hưởng của thuế. Chúng tôi tin rằng, cùng với các biện pháp khác, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý luôn luôn là một trong những biện pháp chủ động và quan trọng của bạn để tạo thêm lợi thế trong cạnh tranh và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Hệ thống pháp luật về thuế của Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng. Trên một số phương diện, nó trở lên rõ ràng hơn, nhưng ở những phương diện khác lại trở lên phức tạp hơn, hay thay đổi hơn.
Chúng tôi kết hợp sự hiểu biết chuyên sâu về thuế, những kinh nghiệm, kỹ năng và công cụ của chúng tôi để tư vấn cho bạn những giải pháp mang tính sáng tạo, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của bạn, nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu các chi phí về thuế.
Chúng tôi cũng trợ giúp bạn trong việc thực hiện những thủ tục phức tạp liên quan đến nhiều vấn đề của thuế, chúng tôi cũng sẵn sàng đại diện theo ủy quyền của bạn để giải quyết các vấn đề có liên quan với các cơ quan quản lý nhà nước.
Để cung cấp một dịch vụ có chất lượng cao và mang lại nhiều lợi ích cho bạn, chúng tôi thực hiện một số công việc chính sau đây trong quá trình tư vấn:
 • Xem xét các khoản thuế hiện tại trong mối liên hệ với thực tiễn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và các mục tiêu trong kinh doanh của bạn.
 • Xem xét sự ảnh hưởng đến thuế của các kế hoạch phát triển kinh doanh, các dự án kinh doanh của bạn.
 • Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu các chi phí về thuế phù hợp với mục tiêu của bạn.
 • Hướng dẫn và trợ giúp bạn trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp đó.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu tất cả các vấn đề có liên quan, một số vấn đề trong đó có thể bao gồm:


 • Các ưu đãi và miễn giảm về thuế áp dụng cho doanh nghiệp bạn.
 • Một cấu trúc về tài chính hợp lý để có lợi về thuế.
 • Hệ thống tiền lương tối ưu để tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp và có lợi cho người lao động.
 • Những điều chỉnh phù hợp về thu nhập, chi phí để có lợi về thuế.
 • Xử lý các nghiệp vụ đặc biệt để có lợi về thuế.
 • Các chiến lược đầu tư và kinh doanh để giảm thiểu thuế.
 • Việc định giá trong chuyển giao, các thỏa thuận chia sẻ chi phí và thu nhập giữa các bên liên quan để có lợi về thuế;
 • Các dự báo thay đổi của chính sách thuế...

Nếu bạn tin rằng luôn luôn tồn tại các cơ hội tiềm ẩn về tiết kiệm thuế trong doanh nghiệp, bạn chỉ cần gọi chúng tôi để cùng bạn mang lại những giá trị lợi ích mà doanh nghiệp bạn xứng đáng được hưởng.


Chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Chiến Lược Trực Tuyến

Hotline: 0938 91 97 39

Dịch vụ kế toán


Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu
 • Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế
 • Đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn, sổ sách kế toán
 • Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế 
Báo cáo thuế hàng tháng
 • Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
 • Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều
 • In báo cáo thuế
 • Lập báo cáo mẫu thống kê trong tháng nộp Phòng thống kê 
Ghi sổ sách kế toán và Quyết toán thuế
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán
 • Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
 • Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
 • Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
 • Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản
 • Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/ quý/ năm
 • Báo cáo lưu chuyển tiền ( trực tiếp - gián tiếp )
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm -Quyết toán thuế TNDN


  Chi tiết vui lòng liên hệ:

  Công ty Chiến Lược Trực Tuyến